Bouwstenen

Geen huis blijft staan zonder een goed fundament. Voordat je begint te bouwen, moet je weten waar je moet beginnen en wat je nodig hebt. Ikenmedia.net voorziet zoveel mogelijk, alle activiteiten van duidelijke bouwstenen. Hierdoor zijn de activiteiten niet alleen leuk om te doen, maar worden ze ook zinvol.  Door het toepassen van de bouwstenen weet je wat je doet, leert en anderen aanbiedt. Dit maakt het makkelijk om verantwoorde activiteiten in je onderwijs te organiseren. Lees hier welke bouwstenen IKenmedia.net hanteert en jou kunnen helpen om verantwoorde en onderbouwde mediawijze activiteiten aan te bieden.


De 7 Jenaplanessenties met indicatoren.

IKenmedia.net is in eerste instantie ontwikkeld voor het Jenaplanonderwijs. Door de activiteiten in te delen in zeven essenties en de indicatoren eraan te koppelen, wordt het eenvoudig de workshops en andere activiteiten te koppelen aan de (Jenaplan)onderwijspraktijk. De zeven essenties zijn echter zo universeel dat ze eenvoudig toepasbaar zijn voor alle soorten onderwijs. En wanneer goed toegepast, kunnen ze je schooljaar een stuk inhoudelijker maken los van methodes. Want we willen toch allemaal ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Maar ook moeten ze na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en moeten ze verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Meer weten over de Jenaplanessenties? Lees het hier.. 


De 21e eeuwse vaardigheden.

Zowel de 21e eeuwse vaardigheden als de Jenaplanessenties kunnen je onderwijs inhoud geven, bewust of onbewust. Net zoals de Jenaplanessenties zijn de 21e eeuwse vaardigheden onderverdeeld in een 11-tal vaardigheden die de kinderen de vaardigheden van de toekomst kunnen laten leren. IKenmedia.net koppelt ze aan de apps, website en tools van nu, zodat je bewust kunt werken aan de vaardigheden van nu en de toekomst.  Meer weten over de “21e eeuwse vaardigheden” ? Lees het hier..


Het Mediawijsheid Competentiemodel met de onderliggende leerlingniveaus.

Om verantwoord deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving is het handig als je “mediawijs” bent. Daardoor kun je veilig actief en bewust deelnemen aan online activiteiten. Het Mediawijsheid competentiemodel maakt mediawijsheid concreet en toepasbaar voor de (onderwijs)praktijk. Vooral de bijbehorende leerlingniveaus zijn voor IKenmedia.net een mooie aanvulling om te laten zien aan welke doelen je kunt werken.

Meer weten over het Mediawijsheid competentiemodel? Lees het hier.. 


De kerndoelen van het primair onderwijs.

Scholen krijgen de ruimte om keuzes te maken hoe ze hun onderwijs vorm willen geven. Daardoor kunnen ze zelf kiezen hoe inspelen op veranderingen en hun onderwijs eigentijds houden. De kerndoelen zijn dan ook vooral bedoeld als om daarbinnen je onderwijs verder vorm te geven. Op dit moment zijn er nog geen kerndoelen beschikbaar om mediawijsheid of de vaardigheden van nu vorm te kunnen geven binnen je onderwijs. Wel wordt er bij het werken met de apps, websites en tools van nu wel degelijk gewerkt met de huidige kerndoelen. Het is goed om daar ook bewust van te zijn, vandaar dat het een erg zinvolle bouwsteen is.

Meer weten over de kerndoelen van het primair onderwijs? Lees het hier.. 


Mediawijze tips die je helpen om de activiteit kritisch en verantwoord uit te kunnen voeren.

Om je net iets meer houvast te geven bij het werken met een van activiteiten van IKenmedia.net wordt de activiteit voorzien van mediawijze tips. Deze tips geven je een vertrouwde start met een van de activiteiten van IKenmedia.net.


Ontdekkend leren.

Bij ontdekkend leren is de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt. Wordt er thematisch gewerkt en worden de activiteiten in een context geplaatst. De kinderen zijn actief bezig met hun leerproces en hebben voor ogen wat ze willen leren. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die kunnen inzetten. Ze leren zelfstandig denken en handelen. Maar ook vaardigheden als initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren moeten worden ingezet. Ze leren met elkaar en van elkaar.  Het stappenplan van ontdekkend leren wordt gebruikt om de workshops structuur te geven.

Knipselpnginstagram

” The expert in anything was once a beginner.”