Copyright 2023 – 2024

Alle content die ik gemaakt heb, is van mij en blijft van mij. Natuurlijk mag je het gebruiken! Zonder mijn toestemming mag je het niet aanpassen, er geld mee verdienen of gebruiken voor andere doeleinden. Voor mij zit er nl jaren  werk in en gaat er nog heel veel werk komen. Ik verdien er zelf ook niks aan, zie het als mijn bijdrage aan de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk! Ik zou het leuk vinden als je het mij laat weten, als je de materialen op de een of andere manier gebruikt. Dat geeft mij energie om nog meer content te maken. Dat is eigenlijk ook wat hieronder staat, maar dan simpel! 😉 #keepitsimple.

En dan nu de officiële tekst:

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze Website berusten bij ikenmedia.net en/of haar Gebruikers.

De informatie op de Website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden hergebruiken en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze Website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande  toestemming van ikenmedia.net
Het is evenmin toegestaan (delen van) de inhoud van de database van ikenmedia.net herhaald en/of systematisch handmatig of met geautomatiseerde scripts op te vragen en/of te hergebruiken.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de zelfgemaakte content (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Ikenmedia.net en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Ikenmedia.net of zijn gelicenceerd aan Ikenmedia.net.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Ikenmedia.net of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Ikenmedia.net”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Ikenmedia.net voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Frank Veenstra
Info@ikenmedia.net


Knipselpnginstagram