#KLAAR

Welkom bij het nieuwste onderdeel van IKENMEDIA.net!

Onderwijs is meer dan taal, rekenen en spelling. Kinderen zouden ook aan hun talenten en interesses moeten kunnen werken. Wanneer ze klaar zijn met hun werk, thuis even niks te doen hebben of gewoon als hobby. De klaaropdrachten kunnen overal voor worden ingezet! Zelfs voor saaie vakanties of quarantaines! Met behulp van offline én online vaardigheden gaan ze aan de slag met hun talent. Bekijk met welke thema je aan de slag wilt op de Padlet en downloadt vervolgens de klaaropdracht! #Doejemee?

Made with PadletDownload de PDF’s van de klaaropdrachten hier:

Niets doen is geen optie!

Knipselpnginstagram